A'LÂ SURESİ


A'LÂ SURESİ
Kur'an-ı Kerim'in seksenyedinci suresi olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

 • ABESE SURESİ — Kur an ı Kerim de sekseninci surenin ismi olup, Mekke i Mükerreme de nazil olmuştur. Saliha Suresi, Sefere Suresi de denilir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • BEYYİNE SÛRESİ — Kur an ı Kerim in 98. suresi olup Kayyime, Münfekkin, Beriyye, Lemyekün Sûresi gibi isimlerle de söylenir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • CÂSİYE SURESİ — Kur an ı Kerim in 45. sûresi olup Mekke i Mükerreme de nâzil olmuştur. Şeriat, Dehir Suresi de denir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • DEHR SURESİ — Kur ân ı Kerim in 76. suresi olup Sure i İnsan, Ebrar, Emşac, Hel Etâ Suresi de denir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • FÂTIR SURESİ — Kur an ı Kerim in 35. suresi. Melâike Suresi de denir. Mekkîdir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • KIYAMET SURESİ — Kur an ı Kerim in 75. Suresi olup Lâ Uksimu Suresi de denir. Mekkidir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • LEHEB SURESİ — Kur an ı Kerim in 111. suresi olup Tebbet, Mesed Suresi de denir. Mekkîdir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MEARİC SURESİ — Kur an ı Kerim in 70. Suresi olup Seele veya Mevaki Suresi de denir ve Mekkîdir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MUHAMMED SURESİ — Kur an ı Kerim in 47. Suresi olup Kıtal Suresi de denir. Medine i Münevvere de nâzil olmuştur …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TEKÂSÜR SURESİ — Kur an ı Kerim in 102. Suresi. Mekkîdir. Makbure Suresi de denilmiştir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TEVHİD SURESİ — Kur an ı Kerim in 112. Suresidir. İhlâs Suresi gibi çok isimleri de vardır. (Bak: İhlâs Suresi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük